Informacione tehnologije i sistemi komunikacija u sportu

Izdanje: Sinteza 2018 International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research

DOI: 10.15308/Sinteza-2018-291-298

Oblast: Information Technology in Education and Sport

Stranice: 291-298

Apstrakt:
Savremeno kompetetivno okruženje karakteriše prisustvo poslovnih, infor- macionih, društvenih, tehnoloških ili saobraćajnih sistema. Ono imperativno uslovljava efikasnu komunikaciju i to u smislu jačanja veze između mega- sistema sporta i okruženja. Zbog sve veće brzine kojom se inovacije stvaraju, razvijaju i šire, komunikatorima je bitno da prenesu informacije onima kojima su potrebne. Ključnu ulogu u tome ima primena informacione tehnologije (IT) i sistema komunikacija, procesa prenošenja informacija, ideja i emocija od pošiljaoca do primalaca posredstvom medija, a s ciljem određenih efekata. Rad nastoji da na sistematičan način oceni deluje li informaciono-komunikacioni sistem u skladu s ciljevima, i u kojoj meri efektivno i efikasno podupire ciljeve funkcionisanja sportskog sistema. S obzirom na rezultate analize sportske delatnosti, konkurentskog okruženja i lanca vrednosti menadžment određuje strategiju poslovanja i ciljeve koji je podržavaju. Strategije poslovanja i ciljevi predstavljaju ulazne promenljive u drugu fazu izrade strateškog plana ICS-a, čiji je fundamentalni zadatak da da odgovorna pitanje – kako se može uticati na ostvarenje ciljeva poslovanja i sprovođenje zacrtane strategije sportskog sistema. Informaciona tehnologija i sistem komunikacija nastoje da se potvrde u sportu poboljšanjem procesa i promenom organizacione strukture, uklju- čivanjem IT u sve elemente sistema i povezivanjem sa drugim sistemima čiji je fundamentalni zadatak da dâ odgovor na gore pomenuto pitanje.
Ključne reči: Informacija, komunikacija, komunikacioni sistem, sport, informaciona tehnologija
Priložene datoteke:
 • 291-298 ( veličina: 242,02 KB, broj pregleda: 1588 )

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {T. Ratković}, 
 title  = {Informacione tehnologije i sistemi komunikacija u sportu},
 journal = {Sinteza 2018 International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research},
 year  = 2018,
 pages  = {291-298},
 doi   = {10.15308/Sinteza-2018-291-298}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Tamara Ratković
T1 Informacione tehnologije i sistemi komunikacija u sportu
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2018
NO doi: 10.15308/Sinteza-2018-291-298
Unapred formatirani prikaz citata
T. Ratković, Informacione tehnologije i sistemi komunikacija u sportu, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2018, doi:10.15308/Sinteza-2018-291-298