Upotreba dela intelektualne svojine u cyber prostoru

Izdanje: Sinteza 2018 International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research

DOI: 10.15308/Sinteza-2018-50-57

Oblast: Information Security and Data Science

Stranice: 50-57

Apstrakt:
Brzi razvoj i upotreba informaciono komunikacionih tehnologija poslednjih godina doveli su do velikih promena u svakodnevnom životu i radu ljudi. Ove promene pre svega se ogledaju u količini informacija dostupnih u digitalnom obliku. Cyber prostor koji je nastao kao posledica digitalizacije sadržaja kao i stalne upotrebe informaciono komunikacionih tehnologija i Interneta trenutno predstavlja najveći izvor informacija. Različiti oblici digitalnih informacija u cyber prostoru su dostupni korisnicima istog. Pored sadržaja koji su javno dostupni i mogu se koristiti bez ikakvih ograničenja u isto vreme veliki procenat digitalnih informacija je zaštićen pravom intelektualne svojine i autorskim i srodnim pravima. Uprkos primenjenoj zaštiti autorskih dela u praksi se javlja veliki broj zloupotreba. Cilj ovog rada je analiza trenutnog stanja primene mehanizama zaštite intelektualne svojine u cyber prostoru sa posebnim osvrtom na primenu ovih mehanizama u Republici Srbiji. Mehanizmi zaštite intelektualne svojine sagledani su kroz domen primene informaciono komunikacionih tehnologija, pravnih aspekata i registrovanih zloupotreba.
Ključne reči: Copyright, open source, licence otvorenog tipa, cyber prostor, piratstvo.
Priložene datoteke:
 • 50-57 ( veličina: 256,27 KB, broj pregleda: 816 )

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {}, 
 title  = {Upotreba dela intelektualne svojine u cyber prostoru},
 journal = {Sinteza 2018 International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research},
 year  = 2018,
 pages  = {50-57},
 doi   = {10.15308/Sinteza-2018-50-57}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Žaklina Spalević
A1 Miloš Ilić
A1 Petar Spalević
T1 Upotreba dela intelektualne svojine u cyber prostoru
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2018
NO doi: 10.15308/Sinteza-2018-50-57
Unapred formatirani prikaz citata
. Spalević, M. Ilić and P. Spalević, Upotreba dela intelektualne svojine u cyber prostoru, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2018, doi:10.15308/Sinteza-2018-50-57