Status jezika za posebne i akademske namene u visokom obrazovanju u srbiji

Izdanje: Sinteza 2018 International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research

DOI: 10.15308/Sinteza-2018-319-323

Oblast: Current Perspectives on Teaching Language for Specific Purposes

Stranice: 321-323

Apstrakt:
Savremeno tržište rada, ali i savremeni oblici poslovanja, u potrazi su za pojedincima koji poseduju ne samo veštine i znanja potrebne za uspešno bavljenje odabranom profesijom, no i one koje se odnose na jezičke obrasce koji se vezuju za datu profesiju, odnosno – jezik struke, a čija upotreba, bez sumnje, dovodi do uspešnije komunikacije u vezi sa svim pitanjima koje data struka postavlja ili na koja odgovara. Upravo iz tog razloga, ne bi li odgovorili na sve zahteve kojima su okruženi, očekuje se da obrazovne institucije, koje su deo sistema visokog obrazovanja, svojim diplomcima, pored znanja i veština u vezi sa užim stručnim oblastima, za koje su se opredelili, omoguće i sticanje znanja u vezi sa jezikom za posebne ili akademske namene. Ovaj rad teži os- vetljavanju statusa engleskog, kao stranog jezika, na univerzitetima u Srbiji, sa posebnim osvrtom na status jezika za posebne i akademske namene. Pored toga što ilustruje trenutnu praksu, a u vezi sa izučavanjem i podučavanjem navedenih fenomena u sistemu visokog obrazovanja u Srbiji, rad upoređuje navedenu praksu sa modelima koji se primenjuju u zemljama iz okruženja, dok, u zaključku, navodi svojevrsne predloge, koji se odnose na pristup, kao i potrebe jezika struke, odnosno – jezika za akademske namene.
Ključne reči: jezik za posebne namene, jezik za akademske namene, podučavanje jezika, sistem visokog obrazovanja, Srbija
Priložene datoteke:
 • 319-323 ( veličina: 471,27 KB, broj pregleda: 808 )

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {M. Prodanović}, 
 title  = {Status jezika za posebne i akademske namene u visokom obrazovanju u srbiji},
 journal = {Sinteza 2018 International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research},
 year  = 2018,
 pages  = {321-323},
 doi   = {10.15308/Sinteza-2018-319-323}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Marijana Prodanović
T1 Status jezika za posebne i akademske namene u visokom obrazovanju u srbiji
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2018
NO doi: 10.15308/Sinteza-2018-319-323
Unapred formatirani prikaz citata
M. Prodanović, Status jezika za posebne i akademske namene u visokom obrazovanju u srbiji, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2018, doi:10.15308/Sinteza-2018-319-323