Ispitivanje mogućnosti primene modela izvrsnosti u grafičkoj industriji Srbije

Mentor Dragan Cvetković

Institucija Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2018

Apstrakt
Suština rada je osvrt na dilemu postoji li mogućnosti da se model izvrsnosti primeni u grafičkuindustriju Srbije. Kroz analizu prikupljenih informacija od relevantnih grafičkih organizacija(rukovanje podacima, analiza podataka, statistička obrada podataka i modeliranje) definišu sesmernice bitne i specifične za stanje grafičke industrije.
Upoznajemo se sa stavom aktuelnih grafičkih vodećih organizacija u odnosu na poslovnuizvrsnost, saznajemo njihove mogućnosti i ograničenja. Na taj način se organizacije samepozicioniraju prema opštem principu poslovne izvrsnosti ujedno stvarajući smernice za paradigmuposlovne izvrsnosti prilagođenu ovoj industrijskoj grani. Prema toj paradigmi biće predstavljen imodel poslovne izvrsnosti specifičan za grafičke organizacije sa ovih prostora.
Na osnovu principa i logoke PROPR matrice i modela MH izvrsnosti (za dosezanje podataka odintervijua do ocenjivanja) i kroz statističke metode kontrolnih karata, prikazaće se pravci kretanjapojedinih kriterijuma suštinskih vrednosti u poslovanju, njihova neophodnost ili suvišnost zaspecifične uslove u poslovanju grafičke industrije Srbije. Svi statistički negativni pravci kriterijuma,atributa i podkriterijuma biće eliminisani iz strukture paradigme modela poslovne izvrsnostinamenjene grafičkoj organizaciji.
Od početnog opšteg modela poslovne izvrsnosti (MH model izvrsnosti), definisan je model kojipredstavlja paradigmu i osnovu za unapređenje poslovanja grafičke industrije ovih prostora, uzizričitu napomenu da je model nezaključan za daljnje oblikovanje. Preporučeno je kako i na kojinačin treba graditi i dograđivati ovaj model u daljnjem vremenskom periodu.Izvršeno je istraživanje na reprezentativnim uzorcima iz grafičke industrije Srbije. Dobijeni podacisu prikazani u konačnoj vrednosti koja je izdefinisala grafičke organizacije prema evropskoj dobrojposlovnoj praksi.
Ključne reči model poslovne izvrsnosti i njegova paradigma, kriterijum, kontrolne karte, poslovni jaz, grafička industrija Srbije
Priložene datoteke

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{Stanojković-2018-phd,
  author = {Srđan Stanojković}, 
  title  = {Ispitivanje mogućnosti primene modela izvrsnosti u grafičkoj industriji Srbije},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2018
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Srđan Stanojković
T1 Ispitivanje mogućnosti primene modela izvrsnosti u grafičkoj industriji Srbije
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2018
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
S. Stanojković. (2018). Ispitivanje mogućnosti primene modela izvrsnosti u grafičkoj industriji Srbije (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum, Beograd