Verski turizam u funkciji razvoja turističkih destinacija Srbije

Izdanje: Verski turizam i savremeno turističko tržište

DOI: 10.15308/Sitcon-2017-51-54

Oblast: Verski turizam - osnove razvoja

Stranice: 51-54

Apstrakt:
Važan aspekt nacionalnog identiteta predstavljaju kulturno-istorijski spomenici, kao svedoci vremena, kulture, tradicije i starosti jednog naroda. Kao jedan od segmenata kulturno-istorijskih spomenika ubrajaju se manastiri, koji predstavljaju okosnicu realizacije verskog turizma, sa aspekta pravoslavlja. Verski turizam je u svetu već duži vremenski period jedan od vodećih posebnih oblika turizma. U ovom radu poku- šaćemo da približimo verski turizam po samoj svojoj suštini, kao i da ukažemo na prednosti za mogućnost unapređenja i razvoja destinacija u Srbiji, implementacijom segmenta verskog turizma, kao vrste turi- stičkog proizvoda, a imajući u vidu resurse koji su prisutni.
Ključne reči: verski turizam, manastiri, turistička destinacija
Priložene datoteke:
 • 51-54 ( veličina: 715,96 KB, broj pregleda: 1982 )

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {N. Radović and M. Radović}, 
 title  = {Verski turizam u funkciji razvoja turističkih destinacija Srbije},
 journal = {Verski turizam i savremeno turističko tržište},
 year  = 2017,
 pages  = {51-54},
 doi   = {10.15308/Sitcon-2017-51-54}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Nikica Radović
A1 Milan Radović
T1 Verski turizam u funkciji razvoja turističkih destinacija Srbije
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2017
NO doi: 10.15308/Sitcon-2017-51-54
Unapred formatirani prikaz citata
N. Radović and M. Radović, Verski turizam u funkciji razvoja turističkih destinacija Srbije, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2017, doi:10.15308/Sitcon-2017-51-54