Problematika i kontekst aktuelne međureligijske saradnje i verskog turizma u Srbiji

Izdanje: Verski turizam i savremeno turističko tržište

DOI: 10.15308/Sitcon-2017-34-38

Oblast: Verski turizam - osnove razvoja

Stranice: 34-38

Apstrakt:
Iako monoteističke religije u jugoistočnoj Evropi i zapadnom Balkanu (hrišćanstvo, islam i judaizam) karakterišu mirni potencijali i pomirljiva priroda (suština hrišćanstva), često su bile pogrešno shvaćene i pogrešno korišćene, posebno u periodima devedesetih godina, u vreme kriza i ratnih sukoba. Međureligijska saradnja i dija- log koji su prisutni, ali ne tako intenzivno na Balkanu, imaju i mogu nastaviti da imaju, ako ih dobro razumeju i podrže države, vrlo pozi- tivan uticaj i doprinos procesu integracije u regionu. Međureligijska saradnja i religiozni turizam su međusobno zavisni, podržavajući jedno drugo u kontekstu regionalnog razvoja. Ovaj rad se bavi i ulogom verskog turizma kao osnovom za upoznavanje, komunikaciju i saradnju među pripadnicima različitih zajednica. Kao jedna od najperspektivnijih grana turizma prema podacima Svetske turističke organizacije, verski turizam ima i izuzetan ekonomski zna- čaj, što predstavlja još jedan argument za podršku strateškom razvoju. U tom procesu, crkva i država treba da se međusobno prepoznaju i podrže na zajedničkom putu, i za dobrobit svih.
Ključne reči: Religija, međureligijska saradnja, međureligijski dijalog, proces evropskih integracija, verski turizam
Priložene datoteke:
 • 34-38 ( veličina: 727,78 KB, broj pregleda: 627 )

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {M. Nikolić and J. Gajić}, 
 title  = {Problematika i kontekst aktuelne međureligijske saradnje i verskog turizma u Srbiji},
 journal = {Verski turizam i savremeno turističko tržište},
 year  = 2017,
 pages  = {34-38},
 doi   = {10.15308/Sitcon-2017-34-38}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Marko Nikolić
A1 Jelena Gajić
T1 Problematika i kontekst aktuelne međureligijske saradnje i verskog turizma u Srbiji
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2017
NO doi: 10.15308/Sitcon-2017-34-38
Unapred formatirani prikaz citata
M. Nikolić and J. Gajić, Problematika i kontekst aktuelne međureligijske saradnje i verskog turizma u Srbiji, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2017, doi:10.15308/Sitcon-2017-34-38