Značaj ugostiteljske ponude hrane za razvoj verskog turizma

Izdanje: Verski turizam i savremeno turističko tržište

DOI: 10.15308/Sitcon-2017-162-168

Oblast: Specifični aspekti razvoja verskog turizma

Stranice: 162-168

Apstrakt:
Verski turizam predstavlja kretanje turista koji, kao i svi ostali, to- kom putovanja moraju da zadovolje svoje fiziološke potrebe za hranom, koje su uslovljene verskom pripadnošću. U korist hrane i ugostiteljske ponude bitno je pomenuti da rashodi za hranu i piće u turizmu iznose jednu trećinu ukupne turističke potrošnje i da se strukturi ponude hrane za ove turiste treba posebno posvetiti pažnja. Ovde se postavlja pitanje kakve zahteve u pogledu hrane i ishrane imaju verski turisti koji ugostiteljske objekte posećuju u tranzitu ili tokom boravka na željenoj destinaciji. Proteklih decenija klasični turistički tokovi su znatno izmenili gastronomske potrebe turista, koje su postale specifičnije, a kakve zahteve mogu imati i da li ih ugostiteljsko-turistički radnici mogu zadovoljiti, kao i da li uviđaju značaj toga pokazaće ovaj rad. Rad ima zadatak da istraži moguće zahteve u ishrani sa kojima mogu da se susretnu zaposleni u turizmu i ugostiteljstvu kao što su potreba za halal, košer, posnom hranom, a cilj je dati jasne smernice i pripremiti ugostiteljsko-turističke radnike za moguće oblike potražnje kada su verski turisti u pitanju.
Ključne reči: ishrana, ugostiteljstvo, posna hrana, halal, košer
Priložene datoteke:
 • 162-168 ( veličina: 910,46 KB, broj pregleda: 858 )

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {}, 
 title  = {Značaj ugostiteljske ponude hrane za razvoj verskog turizma},
 journal = {Verski turizam i savremeno turističko tržište},
 year  = 2017,
 pages  = {162-168},
 doi   = {10.15308/Sitcon-2017-162-168}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Biljana Cvetković
A1 Bojana Kalenjuk
A1 Đorđe Stojanović
A1 Predrag Tošić
T1 Značaj ugostiteljske ponude hrane za razvoj verskog turizma
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2017
NO doi: 10.15308/Sitcon-2017-162-168
Unapred formatirani prikaz citata
B. Cvetković, B. Kalenjuk, . Stojanović and P. Tošić, Značaj ugostiteljske ponude hrane za razvoj verskog turizma, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2017, doi:10.15308/Sitcon-2017-162-168