Swot analiza uloge turističkih agencija u plasmanu proizvoda verskog turizma Srbije na međunarodnom tržištu

Izdanje: Verski turizam i savremeno turističko tržište

DOI: 10.15308/Sitcon-2017-154-161

Oblast: Specifični aspekti razvoja verskog turizma

Stranice: 154-161

Apstrakt:
Verski turizam danas ima tendenciju dinamičnog rasta uz pozitivne ekonomske efekte koji se ostvaruju na brojnim destinacijama širom sveta. U Srbiji verski turizam nije dobio ono mesto koje mu pripada na osnovu raspoloživih materijalnih i nematerijalnih resursa. U ovom radu sagledana je uloga turističkih agencija u Srbiji i inostranih or- ganizatora putovanja u formiranju proizvoda verskog turizma Srbije, kao i u njegovom plasmanu na međunarodnom tržištu. Kreiranje kvali- tetnih i autentičnih proizvoda zasnovanih na različitim vidovima verskog turizma u Srbiji može imati značajne ekonomske prednosti za same turističke agencije, prateće privredne i neprivredne delatnosti, uz doprinos razvoju turističke destinacije. Na osnovu istraženih sekundarnih izvora informacija, kao i internet stranica inostranih i turističkih agencija u Srbiji, u radu je prikazana SWOT analiza mo- guće uloge turističkih agencija u plasmanu proizvoda verskog turizma Srbije na međunarodnom tržištu. Rad takođe ukazuje na prednosti koje se mogu ostvariti, ali i ograničenja sa kojima turističke agencije mogu biti suočene.
Ključne reči: verski turizam, Srbija, turističke agencije, SWOT analiza.
Priložene datoteke:
 • 154-161 ( veličina: 763,31 KB, broj pregleda: 1201 )

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {V. Spasić and D. Pavlović}, 
 title  = {Swot analiza uloge turističkih agencija u plasmanu proizvoda verskog turizma Srbije na međunarodnom tržištu},
 journal = {Verski turizam i savremeno turističko tržište},
 year  = 2017,
 pages  = {154-161},
 doi   = {10.15308/Sitcon-2017-154-161}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Vesna Spasić
A1 Danijel Pavlović
T1 Swot analiza uloge turističkih agencija u plasmanu proizvoda verskog turizma Srbije na međunarodnom tržištu
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2017
NO doi: 10.15308/Sitcon-2017-154-161
Unapred formatirani prikaz citata
V. Spasić and D. Pavlović, Swot analiza uloge turističkih agencija u plasmanu proizvoda verskog turizma Srbije na međunarodnom tržištu, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2017, doi:10.15308/Sitcon-2017-154-161