Sakralni objekti opštine Aranđelovac u funkciji razvoja religijskog turizma

Izdanje: Verski turizam i savremeno turističko tržište

DOI: 10.15308/Sitcon-2017-148-153

Oblast: Specifični aspekti razvoja verskog turizma

Stranice: 148-153

Apstrakt:
Rad nastoji da istraži potencijal sakralnih mesta u aranđelovačkoj opštini za razvoj turizma. Takođe, i da utvrdi osnovne motive posete ovih lokaliteta, kako bi se došlo do saznanja da li posetioci ove sakral- ne objekte posećuju kao deo hodočašća, ili više kao kulturno-istorijske spomenike koji predstavljaju jednu od turističkih atrakcija na njihovom putovanju. Rezultati ukazuju na gotovo podjednaku zastupljenost reli- gijskih i sekularnih motiva posete sakralnih objekata u ovoj opštini, a od svih analiziranih motiva kao najdominantniji se ističe poseta sakralnih objekata radi upoznavanja sa njima kao spomenicima kulture.
Ključne reči: religijski turizam, motivacija, Aranđelovac.
Priložene datoteke:
 • 148-153 ( veličina: 1,22 MB, broj pregleda: 553 )

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {I. Stamenković, S. Božić and M. Ivkov}, 
 title  = {Sakralni objekti opštine Aranđelovac u funkciji razvoja religijskog turizma},
 journal = {Verski turizam i savremeno turističko tržište},
 year  = 2017,
 pages  = {148-153},
 doi   = {10.15308/Sitcon-2017-148-153}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Igor Stamenković
A1 Sanja Božić
A1 Milan Ivkov
T1 Sakralni objekti opštine Aranđelovac u funkciji razvoja religijskog turizma
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2017
NO doi: 10.15308/Sitcon-2017-148-153
Unapred formatirani prikaz citata
I. Stamenković, S. Božić and M. Ivkov, Sakralni objekti opštine Aranđelovac u funkciji razvoja religijskog turizma, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2017, doi:10.15308/Sitcon-2017-148-153