Digitalna promocija verskog turizma

Izdanje: Verski turizam i savremeno turističko tržište

DOI: 10.15308/Sitcon-2017-132-139

Oblast: Specifični aspekti razvoja verskog turizma

Stranice: 132-139

Apstrakt:
Rad se bavi ulogom promocije verskog turizma na turističkom tržištu uz primenu savremenih informacionih i komunikacionih tehnologija. Promocija pomaže destinacijama sa ponudom verskog turizma da se razvijaju i napreduju, stvarajući dugoročne odnose sa turistima koji preferiraju putovanja ovog tipa kroz podizanje svesti o očuvanju i važ- nosti sakralne i kulturne baštine. Osnovni cilj rada je upoznavanje sa mogućnostima digitalne promocije ovog tipa putovanja što vodi ka uspešnom pozicioniranju Srbije na tržištu verskog turizma. Rezultati dobijeni deskripcijom literature eksplicitno upućuju da su digitalni alati najefikasniji u procesu povezivanje ponude verskog turizma sa potencijalnim turistima i hodočasnicima.
Ključne reči: verski turizam, hodočašća, digitalna promocija, turističko tržište.
Priložene datoteke:
 • 132-139 ( veličina: 1,28 MB, broj pregleda: 961 )

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {R. Živković, I. Brdar, J. Gajić and J. McIntyre}, 
 title  = {Digitalna promocija verskog turizma},
 journal = {Verski turizam i savremeno turističko tržište},
 year  = 2017,
 pages  = {132-139},
 doi   = {10.15308/Sitcon-2017-132-139}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Radmila Živković
A1 Ivana Brdar
A1 Jelena Gajić
A1 Jelena McIntyre
T1 Digitalna promocija verskog turizma
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2017
NO doi: 10.15308/Sitcon-2017-132-139
Unapred formatirani prikaz citata
R. Živković, I. Brdar, J. Gajić and J. McIntyre, Digitalna promocija verskog turizma, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2017, doi:10.15308/Sitcon-2017-132-139