Uticaj društvenih faktora na razvoj verskog turizma u Palestini

Izdanje: Verski turizam i savremeno turističko tržište

DOI: 10.15308/Sitcon-2017-100-107

Oblast: Verski turizam - osnove razvoja

Stranice: 100-107

Apstrakt:
Palestina predstavlja dom za tri najveće svetske religije: hrišćanstvo, judaizam i islam. Smatra se centrom verskog turizma zbog velikog broja svetih mesta koja svake godine poseti veliki broj hodočasnika i turista. Gradovi sa najvećim prilivom turista su Jerusalim, Vitlejem, Nazaret, Hebron i Jerihon. Posle rata sa Izraelom 1948. godine, palestinske teritorije su pripojene novoformiranoj državi Izrael. Posle brojnih oružanih sukoba sa Izraelom, Palestina biva izložena brojnim kata- strofama koje su dovele do ekonomske nestabilnosti i smanjenja broja međunarodnih turista. Palestina je u međuvremenu postala nebezbedna oblast sa smanjenom turističkom tražnjom. Potpisivanjem primirja u Vašingtonu 1993. godine između Palestinske oslobodilačke organizacije (PLO) i izraelske Vlade došlo je do ekonomskog oporavka na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze. U tom periodu je zabeleženo značajno povećanje broja dolazaka međunarodnih turista. Cilj rada je da se prikaže uloga verskog turizma u razvoju turističke industrije u Palestini. U radu se analiziraju faktori koji su od ključnog značaja za razvoj turističkog sektora u palestinskim teritorijama. U radu je zaključeno da je Palesti- na jedinstvena turistička destinacija zbog svoje geografske lokacije, kulturnog i istorijskog nasleđa, prirodnog okruženja i religija. Na osnovu toga, u radu se predlaže kreiranje novih oblika turizma sa ciljem zaštite spomenika religijskog, kulturnog i istorijskog nasleđa kako bi se podstakao priliv većeg broja međunarodnih turista. Mir pred- stavlja ključnu strategiju i osnovni faktor za unapređenje turističke industrije u Palestini.
Ključne reči: verski turizam, istorija Palestine, politička nestabilnost, mir, turizam i hotelijerstvo.
Priložene datoteke:
 • 100-107 ( veličina: 767,14 KB, broj pregleda: 623 )

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {D. Redžić}, 
 title  = {Uticaj društvenih faktora na razvoj verskog turizma u Palestini},
 journal = {Verski turizam i savremeno turističko tržište},
 year  = 2017,
 pages  = {100-107},
 doi   = {10.15308/Sitcon-2017-100-107}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Dalibor Redžić
T1 Uticaj društvenih faktora na razvoj verskog turizma u Palestini
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2017
NO doi: 10.15308/Sitcon-2017-100-107
Unapred formatirani prikaz citata
D. Redžić, Uticaj društvenih faktora na razvoj verskog turizma u Palestini, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2017, doi:10.15308/Sitcon-2017-100-107