Tematski vidovi turizma Španije - verski turizam

Izdanje: Verski turizam i savremeno turističko tržište

DOI: 10.15308/Sitcon-2017-81-89

Oblast: Verski turizam - osnove razvoja

Stranice: 81-89

Apstrakt:
Španija kao turistička destinacija godinama drži vodeće mesto kadasu u pitanju svetska turistička kretanja. Prema podacima Svetske tu-rističke organizacije, Španija se po broju međunarodnih turista 2015.godine nalazila na trećem mestu, odmah iza Francuske i SAD-a. Španijuje 2015. godine posetilo 68 miliona turista, čija je ukupna potrošnjaiznosila 57 milijardi američkih dolara. Jedan od vidova turizma, kojije izuzetno važan za razvoj turizma Španije, jeste verski turizam kojipredstavlja potpuno drugačiju stranu Španije, od one koja je svima bliskai dobro poznata, a to je Španija koja se povezuje sa koridom, flamenkom,plažama i turizmom mora i sunca ili kratkim gradskim odmorom. Na-mera ovog rada je da predstavi značaj razvoja verskog turizma u Španiji.Analizom i sintezom statističkih podataka, kao i analizom mera koje sesprovode, doći će se do zaključka u kojoj meri verski turizam učestvuje uukupnim turističkim kretanjima i posetama Španiji, kao i to kakva jeperspektiva razvoja ovog vida turizma. U radu će biti prikazani turi-stički najzančajniji verski događaji i to kroz tri različita tematskavida turizma: manifestacije i verski praznici, hodočašća i posetesvetim mestima, crkvama i katedralama.
Ključne reči: hodočašće, verske manifestacije, verski turizam, sveta mesta, tematski turizam.
Priložene datoteke:
 • 81-89 ( veličina: 854,01 KB, broj pregleda: 1018 )

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {M. Milovanović, A. Gagić and M. Radić Branisavljević}, 
 title  = {Tematski vidovi turizma Španije - verski turizam},
 journal = {Verski turizam i savremeno turističko tržište},
 year  = 2017,
 pages  = {81-89},
 doi   = {10.15308/Sitcon-2017-81-89}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Marina Milovanović
A1 Aleksandra Gagić
A1 Marina Radić Branisavljević
T1 Tematski vidovi turizma Španije - verski turizam
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2017
NO doi: 10.15308/Sitcon-2017-81-89
Unapred formatirani prikaz citata
M. Milovanović, A. Gagić and M. Radić Branisavljević, Tematski vidovi turizma Španije - verski turizam, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2017, doi:10.15308/Sitcon-2017-81-89