Primena Katalanovih brojeva i nekih kombinatornih problema u kriptografiji

Mentor: Saša Adamović

Institucija: Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2017

Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@misc{misc,
  author = {Muzafer Saračević}, 
  title  = {Primena Katalanovih brojeva i nekih kombinatornih problema u kriptografiji},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2017
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Muzafer Saračević
T1 Primena Katalanovih brojeva i nekih kombinatornih problema u kriptografiji
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2017
SF bechelor thesis; report
Unapred formatirani prikaz citata
M. Saračević. (2017). Primena Katalanovih brojeva i nekih kombinatornih problema u kriptografiji (Bechelor's thesis), Univerzitet Singidunum, Beograd