Finansiranje nacionalnih i evropskih naučnih projekata u Republici Srbiji sa osvrtom na sadašnje stanje i poređenje sa zemljama Evropske Unije

Mentor: Prof. dr Lidija Barjaktarović

Institucija: Departman za poslediplomske studije, Univerzitet Singidunum, Beograd, Srbija, 2017


Preuzimanje citata:

BibTeX format
@mastersthesis{mastersthesis,
  author = {Svetlana Spasojević}, 
  title  = {Finansiranje nacionalnih i evropskih naučnih projekata u Republici Srbiji sa osvrtom na sadašnje stanje i poređenje sa zemljama Evropske Unije},
  school = {Departman za poslediplomske studije, Univerzitet Singidunum, Beograd, Srbija},
  year   = 2017
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Svetlana Spasojević
T1 Finansiranje nacionalnih i evropskih naučnih projekata u Republici Srbiji sa osvrtom na sadašnje stanje i poređenje sa zemljama Evropske Unije
AD Departman za poslediplomske studije, Univerzitet Singidunum, Beograd, Srbija
YR 2017
SF master thesis; research
Unapred formatirani prikaz citata
S. Spasojević. (2017). Finansiranje nacionalnih i evropskih naučnih projekata u Republici Srbiji sa osvrtom na sadašnje stanje i poređenje sa zemljama Evropske Unije (Master's thesis), Departman za poslediplomske studije, Univerzitet Singidunum