Primena kоmpozitnog građevinskog otpada za imobilizaciju radionuklida i teških metala sorpcijom

Mentor Dragi Antonijević

Institucija Univerzitet Singidunum, Beograd, Srbija, 2017

Priložene datoteke

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{Jelić-2017-phd,
  author = {Ivana Jelić}, 
  title  = {Primena kоmpozitnog građevinskog otpada za imobilizaciju radionuklida i teških metala sorpcijom},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Srbija},
  year   = 2017
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Ivana Jelić
T1 Primena kоmpozitnog građevinskog otpada za imobilizaciju radionuklida i teških metala sorpcijom
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Srbija
YR 2017
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
I. Jelić. (2017). Primena kоmpozitnog građevinskog otpada za imobilizaciju radionuklida i teških metala sorpcijom (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum