Digitalni mediji u funkciji unapređenja kulturnog turizma

Izdanje: Sinteza 2017 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research

DOI: 10.15308/Sinteza-2017-395-399

Stranice: 395-399

Link: https://doi.org/10.15308/Sinteza-2017-395-399

Apstrakt:
Ključne reči: kreativna ekonomija, grafički dizajn, animacija, vizuelni efekti, kulturni turizam.
Priložene datoteke:
 • 395-399 ( veličina: 2,69 MB, broj pregleda: 816 )

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {N. Radović, B. Stevanić, N. Stojanović and M. Radović}, 
 title  = {Digitalni mediji u funkciji unapređenja kulturnog turizma},
 journal = {Sinteza 2017 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research},
 year  = 2017,
 pages  = {395-399},
 doi   = {10.15308/Sinteza-2017-395-399}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Nikica Radović
A1 Bojan Stevanić
A1 Nenad Stojanović
A1 Milan Radović
T1 Digitalni mediji u funkciji unapređenja kulturnog turizma
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2017
NO doi: 10.15308/Sinteza-2017-395-399
Unapred formatirani prikaz citata
N. Radović, B. Stevanić, N. Stojanović and M. Radović, Digitalni mediji u funkciji unapređenja kulturnog turizma, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2017, doi:10.15308/Sinteza-2017-395-399