Determinisanje ključnih indikatora intelektualnog kapitala organizacije „koja uči”

Izdanje: Sinteza 2017 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research

DOI: 10.15308/Sinteza-2017-275-281

Stranice: 275-281

Link: https://doi.org/10.15308/Sinteza-2017-275-281

Apstrakt:
Ključne reči: znanje, intelektualni kapital, IT, kontrolne karte, grafička organizacija koja uči.
Priložene datoteke:
 • 275-281 ( veličina: 1,32 MB, broj pregleda: 1142 )

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {S. Stanojković, P. Balaban and D. Cvetković}, 
 title  = {Determinisanje ključnih indikatora intelektualnog kapitala organizacije „koja uči”},
 journal = {Sinteza 2017 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research},
 year  = 2017,
 pages  = {275-281},
 doi   = {10.15308/Sinteza-2017-275-281}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Srđan Stanojković
A1 Petra Balaban
A1 Dragan Cvetković
T1 Determinisanje ključnih indikatora intelektualnog kapitala organizacije „koja uči”
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2017
NO doi: 10.15308/Sinteza-2017-275-281
Unapred formatirani prikaz citata
S. Stanojković, P. Balaban and D. Cvetković, Determinisanje ključnih indikatora intelektualnog kapitala organizacije „koja uči”, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2017, doi:10.15308/Sinteza-2017-275-281