Uticaj Internet distributivnih kanala i društvenih medija na promociju i prodaju usluga u hotelijerstvu

Mentor: Prof. dr Radmila Živković

Institucija: Departman za poslediplomske studije, Univerzitet Singidunum, Beograd, Srbija, 2017


Preuzimanje citata:

BibTeX format
@mastersthesis{mastersthesis,
  author = {Miloš Naumović}, 
  title  = {Uticaj Internet distributivnih kanala i društvenih medija na promociju i prodaju usluga u hotelijerstvu},
  school = {Departman za poslediplomske studije, Univerzitet Singidunum, Beograd, Srbija},
  year   = 2017
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Miloš Naumović
T1 Uticaj Internet distributivnih kanala i društvenih medija na promociju i prodaju usluga u hotelijerstvu
AD Departman za poslediplomske studije, Univerzitet Singidunum, Beograd, Srbija
YR 2017
SF master thesis; research
Unapred formatirani prikaz citata
M. Naumović. (2017). Uticaj Internet distributivnih kanala i društvenih medija na promociju i prodaju usluga u hotelijerstvu (Master's thesis), Departman za poslediplomske studije, Univerzitet Singidunum