Menadžment ljudskih resursa i zadovoljstvo zaposlenih u javnom sektoru

Mentor: Prof. dr Jelena Đorđević-Boljanović

Institucija: Departman za poslediplomske studije, Univerzitet Singidunum, Beograd, Srbija, 2017

Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@mastersthesis{mastersthesis,
  author = {Katarina Kovačević}, 
  title  = {Menadžment ljudskih resursa i zadovoljstvo zaposlenih u javnom sektoru},
  school = {Departman za poslediplomske studije, Univerzitet Singidunum, Beograd, Srbija},
  year   = 2017
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Katarina Kovačević
T1 Menadžment ljudskih resursa i zadovoljstvo zaposlenih u javnom sektoru
AD Departman za poslediplomske studije, Univerzitet Singidunum, Beograd, Srbija
YR 2017
SF master thesis; research
Unapred formatirani prikaz citata
K. Kovačević. (2017). Menadžment ljudskih resursa i zadovoljstvo zaposlenih u javnom sektoru (Master's thesis), Departman za poslediplomske studije, Univerzitet Singidunum