Analiza sistema za pretragu slika i teksta

Mentor: Prof. dr Milan Milosavljević

Institucija: Departman za poslediplomske studije, Univerzitet Singidunum, Beograd, Srbija, 2017

Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@mastersthesis{mastersthesis,
  author = {Aleksandar Živković}, 
  title  = {Analiza sistema za pretragu slika i teksta},
  school = {Departman za poslediplomske studije, Univerzitet Singidunum, Beograd, Srbija},
  year   = 2017
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Aleksandar Živković
T1 Analiza sistema za pretragu slika i teksta
AD Departman za poslediplomske studije, Univerzitet Singidunum, Beograd, Srbija
YR 2017
SF master thesis; research
Unapred formatirani prikaz citata
A. Živković. (2017). Analiza sistema za pretragu slika i teksta (Master's thesis), Departman za poslediplomske studije, Univerzitet Singidunum