Prikaz i zastupljenost upotrebe koncepta fer vrednosti u kompanijama koje se kotiraju na Beogradskoj berzi

Izdanje: FINIZ 2016 - Risks in Contemporary Business

DOI: 10.15308/finiz-2016-254-260

Stranice: 254-260

Apstrakt:
Cilj ovog istraživanja je da pruži doprinos postojecoj literaturi kada je u pitanju upotreba metoda
fer vrednosti kao osnovice za vrednovanje nekretnina, postrojenja i opreme. Analiziran je i uticaj
ovog metoda na poslovanje javnih akcionarskih društava. Predmet istraživanja je analiza primene
metode fer vrednosti u javnim akcionaskim društavima, cije se akcije kotiraju na Beogradskoj berzi.
Uzorak istraživanja cini 312 akcinarskih društava iz razlicitih oblasti privreivanja koja su listirana
na pomenutoj berzi 16.10.2015. godine. Javna akcionarska društva koja cine uzorak istraživanja
odabrana su metodom slucajnog uzorka. Sprovedeno istraživanje, pokazalo je da oko 82% akcionarskih
društava sa Beogradske berze koristi model nabavne vrednosti pri naknadnoj proceni vrednosti
nekretnina, postrojenja i opreme, dok oko 14% koristi model fer vrednosti.
Ključne reči: nabavna vrednost, fer vrednost, berza, akcionarsko društvo, akcije
Priložene datoteke:
 • 254-260 ( veličina: 1,21 MB, broj pregleda: 1751 )

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {M. Mijoković}, 
 title  = {Prikaz i zastupljenost upotrebe koncepta fer vrednosti u kompanijama koje se kotiraju na Beogradskoj berzi},
 journal = {FINIZ 2016 - Risks in Contemporary Business},
 year  = 2016,
 pages  = {254-260},
 doi   = {10.15308/finiz-2016-254-260}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Mirjana Mijoković
T1 Prikaz i zastupljenost upotrebe koncepta fer vrednosti u kompanijama koje se kotiraju na Beogradskoj berzi
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2016
NO doi: 10.15308/finiz-2016-254-260
Unapred formatirani prikaz citata
M. Mijoković, Prikaz i zastupljenost upotrebe koncepta fer vrednosti u kompanijama koje se kotiraju na Beogradskoj berzi, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2016, doi:10.15308/finiz-2016-254-260