Uticaj sticanja novih i otuđenja postojećih preduzeća na izradu konsolidovanih finansijskih izveštaja - slučaj Telekom Srbija a.d.

Izdanje: FINIZ 2016 - Risks in Contemporary Business

DOI: 10.15308/finiz-2016-247-253

Stranice: 247-253

Apstrakt:
Izrada konsolidovanih finansijskih izveštaja predstavlja zakonsku obavezu maticnog preduzeca koje
ima odgovarajuci oblik kontrole nad zavisnim preduzecima. Sam proces konsolidacije podrazumeva
spajanje pojedinacnih finansijskih izveštaja clanica Grupe uz eliminisanje njihovih meusobnih
poslovnih transakcija. Cilj ovog rada je da ukaže na problematiku uvoenja stecenih preduzeca u
krug konsolidacije posebno onih koja posluju u delatnostima koja ne odgovaraju delatnosti maticnog
preduzeca koje sastavlja konsolidovane finansijske izveštaje. Problematika jednoobraznosti
racunovodstvenih politika, vrednovanja i prikazivanja pozicija bilansa uspeha i stanja kao i uticaj
stecenih/otuenih preduzeca na imovinu i uspešnost poslovanja Grupe zahtevaju istraživanja kroz
razlicite primere u praksi. Uvoenje preduzeca u krug konsolidacije ili njihovo eliminisanje ima za
cilj poboljšanje i optimizaciju performansi poslovanja Grupe. Primeri u praksi nam pokazuju da
postoje razliciti slucajevi uspešnosti navedenih procesa, što ukazuje na cinjenicu da odluka o "širenju"
ili "sužavanju" kruga konsolidacije mora biti potkrepljena osnovnim ekonomskim principima.
Ključne reči: statusne promene u Grupi, konsolidacija, finansijsko izveštavanje, racunovodstveni standardi
Priložene datoteke:
 • 247-253 ( veličina: 1,05 MB, broj pregleda: 1510 )

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {N. Jeremić and J. Bogdanović}, 
 title  = {Uticaj sticanja novih i otuđenja postojećih preduzeća na izradu konsolidovanih finansijskih izveštaja - slučaj Telekom Srbija a.d.},
 journal = {FINIZ 2016 - Risks in Contemporary Business},
 year  = 2016,
 pages  = {247-253},
 doi   = {10.15308/finiz-2016-247-253}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Nebojša Jeremić
A1 Jovan Bogdanović
T1 Uticaj sticanja novih i otuđenja postojećih preduzeća na izradu konsolidovanih finansijskih izveštaja - slučaj Telekom Srbija a.d.
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2016
NO doi: 10.15308/finiz-2016-247-253
Unapred formatirani prikaz citata
N. Jeremić and J. Bogdanović, Uticaj sticanja novih i otuđenja postojećih preduzeća na izradu konsolidovanih finansijskih izveštaja - slučaj Telekom Srbija a.d., Univerzitet Singidunum, Beograd, 2016, doi:10.15308/finiz-2016-247-253