Parametarska, neparametarska i hibridna metoda izračunavanja vrednosti pri riziku

Izdanje: FINIZ 2016 - Risks in Contemporary Business

DOI: 10.15308/finiz-2016-241-246

Stranice: 241-246

Apstrakt:
Pitanje procene rizika kako pojedinacne aktive, tako i složenih portfolija, je jedno od najbitnijih i
najizazovnijih pitanja u oblasti finansija. Ovaj rad se fokusira na VaR model (eng. Value at Risk),
jedan od najznacajnijih i u praksi najcešce primenjivanih metoda za izracunavanje rizika. VaR se
može izracunati primenom parametarskih, neparametarskih i hibridnih metoda. U ovom radu ce
date metode biti primenjene na desetogodišnjim serijama prinosa: BELEX-a 15 (Indeks 15 hartija od
vrednosti (HoV) kojima se trguje na Beogradskoj berzi) i cetiri HoV: Soja protein, Imlek, Galenika
Fitofarmacija i Energoprojekt, kojima se konitinuirano trguje na Beogradskoj berzi.
Cilj ovog rada je da se primenom datih metoda na analiziranim serijama ukaže na njihove pojedinacne
prednosti i potencijalne nedostatke, kao i da ukaže u kojim situacijama je najprikladnije koristiti svaku
od njih. Analizriacemo adekvatnost primene parametarskog VaR-a, koji (u slucaju serija prinosa)
pretpostavlja da podaci imaju lognormalnu distribuciju na date serije. Od neparametarskih metoda
bice primenjene: istorijska metoda i bootstrap istorijska simulacija. U hibridnoj metodi obzervacije
u uzorku dobijaju razlicit znacaj, u zavisnosti od toga kada su se dogodile. U modelu parametar 
utvruje brzinu opadanja znacaja varijabli kroz vreme, a u radu ce biti primenjene: λ=0.95 i λ=0.99.
Ključne reči: vrednost pri riziku - VaR, smanjivanje rizika, parametarska metoda, neparametarska metoda, hibridna metoda
Priložene datoteke:
 • 241-246 ( veličina: 1,06 MB, broj pregleda: 1306 )

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {D. Petronijević}, 
 title  = {Parametarska, neparametarska i hibridna metoda izračunavanja vrednosti pri riziku},
 journal = {FINIZ 2016 - Risks in Contemporary Business},
 year  = 2016,
 pages  = {241-246},
 doi   = {10.15308/finiz-2016-241-246}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Dora Petronijević
T1 Parametarska, neparametarska i hibridna metoda izračunavanja vrednosti pri riziku
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2016
NO doi: 10.15308/finiz-2016-241-246
Unapred formatirani prikaz citata
D. Petronijević, Parametarska, neparametarska i hibridna metoda izračunavanja vrednosti pri riziku, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2016, doi:10.15308/finiz-2016-241-246