Rizici zloupotrebe tržišne moći na berzama električne energije

Izdanje: FINIZ 2016 - Risks in Contemporary Business

DOI: 10.15308/finiz-2016-141-146

Stranice: 141-146

Apstrakt:
Predmet istraživanja ovog rada je mogucnost zloupotrebe tržišne moci na berzama elektricne
energije. Osnovna hipoteza je da berze elektricne energije treba da posluju po slicnim principima
kao i finansijske i robne berze, ali da su one podložne vecim ogranicenjima za efikasan rad, kao i
vecim mogucnostima zloupotrebe tržišne pozicije ucesnika u trgovanju. Cilj rada je da identifikuje
i objasni te potencijalne zloupotrebe i da predloži nacine na koji se one mogu umanjiti, kao što su:
smanjenje koncentracije na tržištu, povecanje brzine reakcije tražnje na promenu cena, smanjenje
zagušenja na prenosnoj mreži, povecanje prosecnog nivoa hedžinga i kontrola nadmetanja.
Ključne reči: berze elektricne energije, tržišna moc, tržišne manipulacije
Priložene datoteke:
 • 141-146 ( veličina: 1,16 MB, broj pregleda: 1821 )

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {Z. Jeremić and T. Latas}, 
 title  = {Rizici zloupotrebe tržišne moći na berzama električne energije},
 journal = {FINIZ 2016 - Risks in Contemporary Business},
 year  = 2016,
 pages  = {141-146},
 doi   = {10.15308/finiz-2016-141-146}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Zoran Jeremić
A1 Tatjana Latas
T1 Rizici zloupotrebe tržišne moći na berzama električne energije
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2016
NO doi: 10.15308/finiz-2016-141-146
Unapred formatirani prikaz citata
Z. Jeremić and T. Latas, Rizici zloupotrebe tržišne moći na berzama električne energije, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2016, doi:10.15308/finiz-2016-141-146