Proaktivno upravljanje rizicima: kontroling

Izdanje: FINIZ 2016 - Risks in Contemporary Business

DOI: 10.15308/finiz-2016-102-106

Stranice: 102-106

Apstrakt:
U uslovima povecane neizvesnosti u meunarodnom poslovanju kontroling ima bitnu ulogu,
kako na strateškom, tako i na operativnom nivou. Cilj efikasnog sistema upravljanja rizicima je da
osigura opstanak kompanije, analizira korporativni rizik i proceni potencijalni efekat ovog rizika
na kompaniju. Uobicajeno je da se rizici prikazuju u obliku dodatnih troškova primenom raznih
instrumenata koje koristi kontroling. Kontroling je mocan alat za upravljanje koji povezuje strateško
planiranje, sistem Balanced Scorecard i budžetiranje. Moderni kontroling je danas proaktivni, strateški
i poslovno orijentisani pristup koji pomaže u rešavanju izazova sa kojima se kompanije suocavaju.
Ključne reči: kontroling funkcija, upravljanje rizicima, strateško planiranje, Balanced Scorecard, budžetiranje
Priložene datoteke:
 • 102-106 ( veličina: 1,14 MB, broj pregleda: 1592 )

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {A. Todorović-Dudić, V. Petrović and R. Bojanić}, 
 title  = {Proaktivno upravljanje rizicima: kontroling},
 journal = {FINIZ 2016 - Risks in Contemporary Business},
 year  = 2016,
 pages  = {102-106},
 doi   = {10.15308/finiz-2016-102-106}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Aleksandra Todorović-Dudić
A1 Veselin Petrović
A1 Ranko Bojanić
T1 Proaktivno upravljanje rizicima: kontroling
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2016
NO doi: 10.15308/finiz-2016-102-106
Unapred formatirani prikaz citata
A. Todorović-Dudić, V. Petrović and R. Bojanić, Proaktivno upravljanje rizicima: kontroling, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2016, doi:10.15308/finiz-2016-102-106