Uloga interne revizije u nadzoru nad javnim izvršiteljima

Izdanje: FINIZ 2016 - Risks in Contemporary Business

DOI: 10.15308/finiz-2016-88-94

Stranice: 88-94

Apstrakt:
Polazna osnova ovog rada je pružanje odgovora na pitanje da li je u Komori javnih izvršitelja, ciji
clanovi obavljaju poslove sa javnim ovlašcenjima ili na osnovu postojece zakonske regulative, potrebno
zakonski regulisati obavezu uvoenja funkcije interne revizije. U ovom radu cemo ispitati na
koji nacin nosioci javnih ovlašcenja treba da budu subjekti interne revizije, kao i objasniti razloge
zbog kojih se ovo podrucje ispituje.
Zakonom o izvršenju i obezbeenju (ZIO, 2011) u pravosudni sistem Srbije uvedena je profesija
javnih izvršitelja, kojoj je zakonom dato pravo da u ime države sprovodi izvršenje. S obzirom na
važnost sistema prinudne naplate potraživanja sa aspekta obezbeenja uslova za nesmetano funkcionisanje
privrede, i pružanja garancija da se postupak sprovodi u skladu sa Zakonom, važno je
uspostaviti adekvatan sistem kontrole nad radom javnih izvršitelja i utvrditi da li su ustanovljeni
kontrolni mehanizmi adekvatni sa aspekta zaštite svih ucesnika u postupku.
Ključne reči: interna revizija, javni sektor, javni izvršitelji, zakonska regulativa
Priložene datoteke:
 • 88-94 ( veličina: 1,04 MB, broj pregleda: 1557 )

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {S. Stanković}, 
 title  = {Uloga interne revizije u nadzoru nad javnim izvršiteljima},
 journal = {FINIZ 2016 - Risks in Contemporary Business},
 year  = 2016,
 pages  = {88-94},
 doi   = {10.15308/finiz-2016-88-94}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Saša Stanković
T1 Uloga interne revizije u nadzoru nad javnim izvršiteljima
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2016
NO doi: 10.15308/finiz-2016-88-94
Unapred formatirani prikaz citata
S. Stanković, Uloga interne revizije u nadzoru nad javnim izvršiteljima, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2016, doi:10.15308/finiz-2016-88-94