Teorija tvrdih i mekih finansijskih informacija

Izdanje: FINIZ 2016 - Risks in Contemporary Business

DOI: 10.15308/finiz-2016-56-62

Stranice: 56-62

Apstrakt:
Nova teorija tvrdih i mekih informacija, kako su je njeni stvaraoci profesori Bertomeu i Martinovic
sa Baruch koledža i Univerziteta Stanford nazvali, uz doslednu primenu treba da obezbedi vecu javnu
zaštitu korisnika finansijskih informacija od lažnih finansijskih izveštaja i na taj nacin doe do efikasnijeg
sprecavanja ucestalih finansijskih prevara i sve opasnijeg finansijskog kriminala. Autori prvo
definišu i klasifikuju postojanje dva pravca u korišcenju finansijskih informacija i teorijski dokazuju
postojanje velikih kvalitativnih razlika vrednosti izmeu tvrdih i mekih finansijskih informacija.
Tvrde informacije su verifikovane od autorizovanih lica, i samim tim pouzdane za njihove korisnike
prilikom donošenja operativno poslovnih i/ili investicionih odluka. Nasuprot tome, neverifikovane
finansijske informacije kao što su: procene poslovnih rizika, procene vrednosti imovine primenom
metode fer vrednosti, finansijska objašnjenja o izvesnosti buducih prihoda za štampu i druge medije,
prikazane knjigovodstvene vrednosti akcija, van regularnog berzanskog trgovanja, netacno procenjeni
trgovacki žig kao deo nematerijalne imovine i druga registrovana nepostojeca sredstva u knjigama
smatraju se mekim, rizicnim i opasnim finansijskim informacijama. Nova teorija odbacuje takve
stavke iz bilansa stanja. Nova teorija finansijskih informacija predstavlja veliki zaokret ka sastavljanju
istinitih finansijskih izveštaja. Cilj ovog rada je upoznavanje šireg akademskog, regulatornog
i poslovnog okruženja sa novim nacinom priznavanja i klasifikacije finansijskih informacija i
ocekivanih promena u racunovodstvenoj i revizorskoj regulativi. Premisa nove teorije priznavanja
tvrdih finansijskih informacija od strane ovlašcenih nezavisnih revizora zahteva paralelnu reformu
citave revizorske funkcije, pocev od integracije interne i eksterne revizije, primene jedinstvenih
meunarodnih standarda revizije do jednoobraznih revizorskih izveštaja, kojima se potvruje ili
odbija priznavanje i verifikovanje finansijskih informacije u realnoj privredi i javnom sektoru, o
cemu cemo detaljnije govoriti u radu.
Ključne reči: prazne price, objašnjenja, verifikacija, finansijsko izveštavanje, revizorsko potvrivanje
Priložene datoteke:
 • 56-62 ( veličina: 1,04 MB, broj pregleda: 691 )

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {D. Dragojević, D. Krstajić and S. Dikić}, 
 title  = {Teorija tvrdih i mekih finansijskih informacija},
 journal = {FINIZ 2016 - Risks in Contemporary Business},
 year  = 2016,
 pages  = {56-62},
 doi   = {10.15308/finiz-2016-56-62}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Dragutin Dragojević
A1 Dragutin Krstajić
A1 Stefan Dikić
T1 Teorija tvrdih i mekih finansijskih informacija
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2016
NO doi: 10.15308/finiz-2016-56-62
Unapred formatirani prikaz citata
D. Dragojević, D. Krstajić and S. Dikić, Teorija tvrdih i mekih finansijskih informacija, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2016, doi:10.15308/finiz-2016-56-62