Značaj promene revizijske regulative za korisnike izveštaja nezavisnog revizora

Izdanje: FINIZ 2016 - Risks in Contemporary Business

DOI: 10.15308/finiz-2016-26-30

Stranice: 26-30

Apstrakt:
Tema rada su teorijski i prakticni aspekti promene revizijske regulative sa stanovišta znacaja i korisnosti
tih promena za korisnike izveštaja nezavisnog revizora. Cilj rada je da istraži prirodu promena
izveštaja nezavisnog revizora, ali i mišljenje korisnika izveštaja nezavisnog revizora o potrebi da
se on menja. Posredno se istražuje i njihova obucenost za pravilno korišcenje tog izveštaja. Glavni
razlozi za promenu revizijske regulative su težnja da se poveca upotrebna vrednost revizorskog
izveštaja, putem vece transparentnosti izvršene revizije, i da se poboljša preglednost revizorskih
izveštaja. U radu smo na osnovu sprovedenog istraživanja identifikovali neupucenost korisnika
izveštaja nezavisnog revizora u buduce promene revizijske regulative koje važe od decembra 2016.
godine. To ujedno ukazuje i na neadekvatno trenutno korišcenje izveštaja nezavisnog revizora.
U tom smislu smatramo da ce sadržaj rada i zakljucci koji iz njega proizilaze podstaci korisnike
izveštaja nezavisnog revizora na njihovu dodatnu edukaciju, koja ce obezbediti iskorišcenje svih
performansi izveštaja nezavisnog revizora.
Ključne reči: izveštaj nezavisnog revizora, korisnici izveštaja nezavisnog revizora, Meunarodni standardi revizije, forma i sadržina izveštaja nezavisnog revizora
Priložene datoteke:
 • 26-30 ( veličina: 1,03 MB, broj pregleda: 1383 )

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {M. Stanišić, Z. Petrović and K. Vićentijević}, 
 title  = {Značaj promene revizijske regulative za korisnike izveštaja nezavisnog revizora},
 journal = {FINIZ 2016 - Risks in Contemporary Business},
 year  = 2016,
 pages  = {26-30},
 doi   = {10.15308/finiz-2016-26-30}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Milovan Stanišić
A1 Zoran Petrović
A1 Kosana Vićentijević
T1 Značaj promene revizijske regulative za korisnike izveštaja nezavisnog revizora
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2016
NO doi: 10.15308/finiz-2016-26-30
Unapred formatirani prikaz citata
M. Stanišić, Z. Petrović and K. Vićentijević, Značaj promene revizijske regulative za korisnike izveštaja nezavisnog revizora, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2016, doi:10.15308/finiz-2016-26-30