Zapošljavanje u nacionalnim strategijama održivog razvoja

Mentor Prof. dr Danijel Cvjetićanin

Institucija Departman za poslediplomske studije, Univerzitet Singidunum, Beograd, Srbija, 2016

Priložene datoteke

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{Savković-2016-phd,
  author = {Marina Savković}, 
  title  = {Zapošljavanje u nacionalnim strategijama održivog razvoja},
  school = {Departman za poslediplomske studije, Univerzitet Singidunum, Beograd, Srbija},
  year   = 2016
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Marina Savković
T1 Zapošljavanje u nacionalnim strategijama održivog razvoja
AD Departman za poslediplomske studije, Univerzitet Singidunum, Beograd, Srbija
YR 2016
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
M. Savković. (2016). Zapošljavanje u nacionalnim strategijama održivog razvoja (Doctoral dissertation), Departman za poslediplomske studije, Univerzitet Singidunum