Klasteri kao osnova regionalnog razvoja u turizmu

Mentor: Jovan Popesku

Institucija: Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment, Univerzitet Singidunum, 2010

Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@misc{misc,
  author = {Slađana Janković}, 
  title  = {Klasteri kao osnova regionalnog razvoja u turizmu},
  school = {Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment, Univerzitet Singidunum},
  year   = 2010
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Slađana Janković
T1 Klasteri kao osnova regionalnog razvoja u turizmu
AD Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment, Univerzitet Singidunum
YR 2010
SF bechelor thesis; report
Unapred formatirani prikaz citata
S. Janković. (2010). Klasteri kao osnova regionalnog razvoja u turizmu (Bechelor's thesis), Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment, Univerzitet Singidunum