Biometrija privatnosti

Mentor: Saša Adamović

Institucija: Fakultet za informatiku i računarstvo, Univerzitet Singidunum, 2014

Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@misc{misc,
  author = {Milivoj Mrdaković}, 
  title  = {Biometrija privatnosti},
  school = {Fakultet za informatiku i računarstvo, Univerzitet Singidunum},
  year   = 2014
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Milivoj Mrdaković
T1 Biometrija privatnosti
AD Fakultet za informatiku i računarstvo, Univerzitet Singidunum
YR 2014
SF bechelor thesis; report
Unapred formatirani prikaz citata
M. Mrdaković. (2014). Biometrija privatnosti (Bechelor's thesis), Fakultet za informatiku i računarstvo, Univerzitet Singidunum