Liderstvo i savremeni trendovi u upravljanju ljudskim resursima u modernom poslovnom okruženju na primeru kompanije Philip Morris

Mentor: Lepa Babić

Institucija: Univerzitet Singidunum, 2015


Preuzimanje citata:

BibTeX format
@mastersthesis{mastersthesis,
  author = {Marina Radić Branisavljević}, 
  title  = {Liderstvo i savremeni trendovi u upravljanju ljudskim resursima u modernom poslovnom okruženju na primeru kompanije Philip Morris},
  school = {Univerzitet Singidunum},
  year   = 2015
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Marina Radić Branisavljević
T1 Liderstvo i savremeni trendovi u upravljanju ljudskim resursima u modernom poslovnom okruženju na primeru kompanije Philip Morris
AD Univerzitet Singidunum
YR 2015
SF master thesis; research
Unapred formatirani prikaz citata
M. Radić Branisavljević. (2015). Liderstvo i savremeni trendovi u upravljanju ljudskim resursima u modernom poslovnom okruženju na primeru kompanije Philip Morris (Master's thesis), Univerzitet Singidunum