Motivacija profesora i refleksija na motivaciju učenika

Mentor: Lepa Babić

Institucija: Univerzitet Singidunum, 2013

Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@mastersthesis{mastersthesis,
  author = {Marina Nikolić}, 
  title  = {Motivacija profesora i refleksija na motivaciju učenika},
  school = {Univerzitet Singidunum},
  year   = 2013
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Marina Nikolić
T1 Motivacija profesora i refleksija na motivaciju učenika
AD Univerzitet Singidunum
YR 2013
SF master thesis; research
Unapred formatirani prikaz citata
M. Nikolić. (2013). Motivacija profesora i refleksija na motivaciju učenika (Master's thesis), Univerzitet Singidunum