Automatizacija sistema poručivanja u funkciji smanjenja nedostataka zaliha u maloprodaji

Mentor: Dragan Cvetković

Institucija: Univerzitet Singidunum, 2015

Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{phdthesis,
  author = {Goran Avlijaš}, 
  title  = {Automatizacija sistema poručivanja u funkciji smanjenja nedostataka zaliha u maloprodaji},
  school = {Univerzitet Singidunum},
  year   = 2015
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Goran Avlijaš
T1 Automatizacija sistema poručivanja u funkciji smanjenja nedostataka zaliha u maloprodaji
AD Univerzitet Singidunum
YR 2015
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
G. Avlijaš. (2015). Automatizacija sistema poručivanja u funkciji smanjenja nedostataka zaliha u maloprodaji (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum