Koncept vrednosti za akcionare i mogućnosti primene odgovarajućih metodoloških rešenja na tržištu kapitala u Srbiji

Mentor: Zoran Jeremić

Institucija: Univerzitet Singidunum, 2010


Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{phdthesis,
  author = {Nemanja Stanišić}, 
  title  = {Koncept vrednosti za akcionare i mogućnosti primene odgovarajućih metodoloških rešenja na tržištu kapitala u Srbiji},
  school = {Univerzitet Singidunum},
  year   = 2010
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Nemanja Stanišić
T1 Koncept vrednosti za akcionare i mogućnosti primene odgovarajućih metodoloških rešenja na tržištu kapitala u Srbiji
AD Univerzitet Singidunum
YR 2010
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
N. Stanišić. (2010). Koncept vrednosti za akcionare i mogućnosti primene odgovarajućih metodoloških rešenja na tržištu kapitala u Srbiji (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum