Marketing strategija u visokom obrazovanju

Mentor: Radmila Živković

Institucija: Univerzitet Singidunum, 2010

Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{phdthesis,
  author = {Jelena Gajić}, 
  title  = {Marketing strategija u visokom obrazovanju},
  school = {Univerzitet Singidunum},
  year   = 2010
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Jelena Gajić
T1 Marketing strategija u visokom obrazovanju
AD Univerzitet Singidunum
YR 2010
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
J. Gajić. (2010). Marketing strategija u visokom obrazovanju (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum