Upravljanje promenama u odnosima sa potrošačima u maloprodajnom poslovanju

Mentor Goran Petković

Institucija Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2008


Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{McIntyre-2008-phd,
  author = {Jelena McIntyre}, 
  title  = {Upravljanje promenama u odnosima sa potrošačima u maloprodajnom poslovanju},
  school = {Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu},
  year   = 2008
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Jelena McIntyre
T1 Upravljanje promenama u odnosima sa potrošačima u maloprodajnom poslovanju
AD Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
YR 2008
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
J. McIntyre. (2008). Upravljanje promenama u odnosima sa potrošačima u maloprodajnom poslovanju (Doctoral dissertation), Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu