Informacioni sistemi u turističkom poslovanju

Autori: Angelina Njeguš

ISBN: 978-86-7912-619-1

Broj strana: 277

Izdavač: Univerzitet Singidunum, Beograd

Kratak opis:
Ključne reči:
Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@book{book,
 author  = {A. Njeguš}, 
 title   = {Informacioni sistemi u turističkom poslovanju},
 publisher = {Univerzitet Singidunum, Beograd},
 year   = 2021,
 pages   = 277,
 isbn   = {978-86-7912-619-1}
}
RefWorks Tagged format
RT Book, Whole
A1 Angelina Njeguš
T1 Informacioni sistemi u turističkom poslovanju
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Srbija
YR 2021
Unapred formatirani prikaz citata
A. Njeguš, Informacioni sistemi u turističkom poslovanju, Univerzitet Singidunum, 2021.