Osnovi standardizacije i metrologije

Autori: Predrag Popović, Vida Živković

ISBN: 978-86-7912-371-8

Broj strana: 303

Izdavač: Univerzitet Singidunum, Beograd

Kratak opis:
Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@book{book,
 author  = {P. Popović and V. Živković}, 
 title   = {Osnovi standardizacije i metrologije},
 publisher = {Univerzitet Singidunum, Beograd},
 year   = 2011,
 pages   = 303,
 isbn   = {978-86-7912-371-8}
}
RefWorks Tagged format
RT Book, Whole
A1 Predrag Popović
A1 Vida Živković
T1 Osnovi standardizacije i metrologije
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Srbija
YR 2011
Unapred formatirani prikaz citata
P. Popović and V. Živković, Osnovi standardizacije i metrologije, Univerzitet Singidunum, 2011.