Osnovi grafičkog dizajna

Autori: Dragan Marković, Dragan Cvetković

ISBN: 978-86-7912-137-0

Broj strana: 370

Izdavač: Univerzitet Singidunum, Beograd

Kratak opis:
Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@book{book,
 author  = {D. Marković and D. Cvetković}, 
 title   = {Osnovi grafičkog dizajna},
 publisher = {Univerzitet Singidunum, Beograd},
 year   = 2009,
 pages   = 370,
 isbn   = {978-86-7912-137-0}
}
RefWorks Tagged format
RT Book, Whole
A1 Dragan Marković
A1 Dragan Cvetković
T1 Osnovi grafičkog dizajna
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Srbija
YR 2009
Unapred formatirani prikaz citata
D. Marković and D. Cvetković, Osnovi grafičkog dizajna, Univerzitet Singidunum, 2009.