Održivi sistem upravljanja životnom sredinom

Autori: Milovan Rogan

Izdanje: Naučni skup Sinergija 2011

Oblast: Sinergija - X naučni skup

Stranice: 529-536

Apstrakt:
Odgovorno upravljanje životnom sredinom je neophodnost i neminovnost savremenog društva. Kraj 20. i početak 21. vijeka je period buđenja svijesti o značaju životne sredine i prepoznavanja opasnosti koje je ugrožavaju. U tom periodu su učinjeni značajni pomaci u pogledu definisanja normi kojih se treba pridržavati kako bi se životna sredina sačuvala. Mjere zaštite životne sredine ne smiju biti neostvarive i rigidne, već moraju biti u saglasju sa ekonomskim mogućnostima društva. U sadašnjim uslovima u kojima vlada globalna ekonoska kriza neophodno je strogo administrativne mjere prilagoditi realnim ekonomskim mogućnostima kako bi sistem upravljanja životnom sredinom bio održiv i kako zaštita životne sredine ne bi samo bila teret ekonomskim subjektima.

ISBN: 978-99955-26-25-2
Ključne reči: životna sredina, upravljanje, održivost, realnost, prioritet
Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
  author  = {M. Rogan}, 
  title   = {Održivi sistem upravljanja životnom sredinom},
  journal = {Naučni skup Sinergija 2011},
  year    = 2012,
  pages   = {529-536}}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Milovan Rogan
T1 Održivi sistem upravljanja životnom sredinom
AD Univerzitet Sinergija, Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
YR 2012
Unapred formatirani prikaz citata
M. Rogan, Održivi sistem upravljanja životnom sredinom, Univerzitet Sinergija, 2012