Troškovi investiranja u oblasti zaštite i unapređenja životne sredine

Izdanje: Naučni skup Sinergija 2011

Oblast: Sinergija - X naučni skup

Stranice: 504-512

Apstrakt:
Privredni subjekti koji su nosioci privrednog razvoja svake zemlje, istovremeno su i najveći zagađivači životne sredine. I pored toga što postoji važeći pravni okvir u pogledu zaštite i unapređenja životne sredine, a koji je usklađen sa Direktivama Evropske unije, postavlja se pitanje u kojoj meri su privredni subjekti spremni da investiraju u zaštitu životne sredine, imajući u vidu da se radi uglavnom o velikim ulaganjima koja se odnose na zamenu starih postrojenja i tehnologije i uvođenje novih, kao i neretko na nova organizaciona rešenja i zapošljavanje dodatnog broja radnika, što zahteva velika novčana sredstva. Na donošenje ovakvih poslovnih odluka najveći uticaj ima mogućnost zaduživanja, stepen rizika zaduživanja, kao i održanje finansijske stabilnosti preduzeća, jer ni u kom slučaju privredni subjekti ne bi smeli ugroziti svoju finansijsku moć i poslovanje.

ISBN: 978-99955-26-25-2
Ključne reči: investiranje, ISO standardi, troškovi investiranja, zaduživanje, održivi razvoj
Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
  author  = {M. Orašanin and R. Lazarević}, 
  title   = {Troškovi investiranja u oblasti zaštite i unapređenja životne sredine},
  journal = {Naučni skup Sinergija 2011},
  year    = 2012,
  pages   = {504-512}}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Mirjana Orašanin
A1 Ružica Lazarević
T1 Troškovi investiranja u oblasti zaštite i unapređenja životne sredine
AD Univerzitet Sinergija, Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
YR 2012
Unapred formatirani prikaz citata
M. Orašanin and R. Lazarević, Troškovi investiranja u oblasti zaštite i unapređenja životne sredine, Univerzitet Sinergija, 2012