ECOLOGIST – WEB aplikacija za simulacione eksperimente na modelu populacije pastrmki

Izdanje: Naučni skup Sinergija 2011

Oblast: Sinergija - X naučni skup

Stranice: 70-75

Apstrakt:
Koristeći multidisciplinaran pristup, znanja i metode nekoliko naučnih oblasti (ekologija, matematika, informatika, veštačka inteligencija) razvijena je Web aplikacija za eksperimente na ribljim populacijama. Sistem ECOLOGIST omogućava virtuelno eksperimentisanje sa populacijom jedne vrste pastrmke na osnovu matematičkog modela implementiranog u sistem, pomoću sistema produkcionih pravila koja omogućavaju kontrolu virtuelnog okruženja eksperimenta i vizualizaciju rezultata eksperimenta korišćenjem Web 2.0 tehnologija. Prednost ovakvog sistema je što omogućava upoznavanje i predviđanje ponašanja složenih dinamičkih jednopopulacionih sistema, bez potrebe izvođenja eksperimenata na realnim sistemima i bez potrebe praćenja istih u dugom vremenskom periodu.

ISBN: 978-99955-26-25-2
Ključne reči: matematički model vrste, pastrmka, ekspertski sistem, web aplikacija
Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
  author  = {G. Šimić, S. Spasić, A. Jevremović and I. Jarić}, 
  title   = {ECOLOGIST – WEB aplikacija za simulacione eksperimente na modelu populacije pastrmki},
  journal = {Naučni skup Sinergija 2011},
  year    = 2012,
  pages   = {70-75}}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Goran Šimić
A1 Slađana Spasić
A1 Aleksandar Jevremović
A1 Ivan Jarić
T1 ECOLOGIST – WEB aplikacija za simulacione eksperimente na modelu populacije pastrmki
AD Univerzitet Sinergija, Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
YR 2012
Unapred formatirani prikaz citata
G. Šimić, S. Spasić, A. Jevremović and I. Jarić, ECOLOGIST – WEB aplikacija za simulacione eksperimente na modelu populacije pastrmki, Univerzitet Sinergija, 2012