Upravljanje održivim razvojem turizma sa posebnim osvrtom na Republiku Srpsku

Autori: Tatjana Vujić

Izdanje: Naučni skup Sinergija 2011

Oblast: Sinergija - X naučni skup

Stranice: 474-482

Apstrakt:
Poslednjih dvadesetak godina turizam kao ekonomska i društvena pojava, razvio se u značajan faktor u kontekstu održivog razvoja. Međunarodna turistička putovanja u 2010. godini obuhvatala su 940 miliona turista, a prema predviđanjima Svetske Turističke Organizacije (WTO) za 2020. godinu, u međunarodnim kretanjima učestvovaće 1,6 milijardi turista, odnosno 720 miliona turista posetiće evropske zemlje. Svakako da ovakav očekivani razvoj turizma podrazumeva ozbiljne rizike po životnu sredinu, blagostanje stanovništva, ali i turizam kao privrednu delatnost. Polazeći od značajne dinamike turističkih kretanja, kao i činjenice da ne postoji mesto na planeti u koje nisu zakoračili turisti, jasno je da su geografski prostor i životna sredina izloženi brojnim rizicima usled intenzivnog turističkog razvoja. Pri tome, najveće opasnosti proizilaze od neprestanog i kontinuiranog degradiranja životne sredine, kao posledice neplanskog i neuravnoteženog upravljanja turizmom. U radu se razmatra uloga i značaj upravljanja održivim razvojem u oblasti turizma, sa posebnim osvrtom na stanje životne sredine u Republici Srpskoj, održivi turizam i planove razvoja turizma u zaštićenim područjima Republike.

ISBN: 978-99955-26-25-2
Ključne reči: životna sredina, upravljanje održivim razvojem turizma, održivost turističke destinacije
Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
  author  = {T. Vujić}, 
  title   = {Upravljanje održivim razvojem turizma sa posebnim osvrtom na Republiku Srpsku},
  journal = {Naučni skup Sinergija 2011},
  year    = 2012,
  pages   = {474-482}}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Tatjana Vujić
T1 Upravljanje održivim razvojem turizma sa posebnim osvrtom na Republiku Srpsku
AD Univerzitet Sinergija, Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
YR 2012
Unapred formatirani prikaz citata
T. Vujić, Upravljanje održivim razvojem turizma sa posebnim osvrtom na Republiku Srpsku, Univerzitet Sinergija, 2012