Pregled stanja i perspektive ulaganja srbije u obnovljive izvore energije kao bitan faktor unapređenja kvaliteta životne sredine

Izdanje: Naučni skup Sinergija 2011

Oblast: Sinergija - X naučni skup

Stranice: 458-465

Apstrakt:
Ulaganje finansijskih sredstava u unapređenje kvaliteta i uslova životne sredine postaje primaran cilj svake industrijalizovane i društveno odgovorne zemlje. Članice Evropske Unije su se potpisivanjem sporazuma u Kjotou 1997. godine obavezale da udruže napore i zajedno koordinišu aktivnosti kako bi smanjile emisiju ugljen-dioksida i izbegle efekat formiranja staklene bašte. Cilj je supstituisanje proizvodnje električne energije iz termoenergetskih kapaciteta prozvodnjom iz obnovljivih izvora. Država Srbija se potpisivanjem Sporazuma o Energetskoj zajednici za jugoistočnu Evropu obavezala da potpomogne globalnu borbu za očuvanje životne sredine. Traženje modela za primenu i finansiranje projekata iz oblasti energetike predstavlja izazov koji će Srbija morati da reši u bliskoj budućnosti.

ISBN: 978-99955-26-25-2
Ključne reči: proizvodnja električne energije, emisija ugljen-dioksida, obnovljivi izvori energije, podsticaji, porez
Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
  author  = {V. Marjanović, M. Milojević and D. Stefanović}, 
  title   = {Pregled stanja i perspektive ulaganja srbije u obnovljive izvore energije kao bitan faktor unapređenja kvaliteta životne sredine},
  journal = {Naučni skup Sinergija 2011},
  year    = 2012,
  pages   = {458-465}}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Vojislav Marjanović
A1 Marko Milojević
A1 Danka Stefanović
T1 Pregled stanja i perspektive ulaganja srbije u obnovljive izvore energije kao bitan faktor unapređenja kvaliteta životne sredine
AD Univerzitet Sinergija, Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
YR 2012
Unapred formatirani prikaz citata
V. Marjanović, M. Milojević and D. Stefanović, Pregled stanja i perspektive ulaganja srbije u obnovljive izvore energije kao bitan faktor unapređenja kvaliteta životne sredine, Univerzitet Sinergija, 2012