Preduzeće i njegovo okruženje sa posebnim osvrtom na prirodno okruženje

Izdanje: Naučni skup Sinergija 2011

Oblast: Sinergija - X naučni skup

Stranice: 437-443

Apstrakt:
Marketing okruženje preduzeća obuhvata sve one faktore koji mogu neposredno ili posredno da utiču na njegovo poslovanje. Da bi se razumelo marketing okruženje, preduzeće treba stalno da ocenjuje faktore okruženja. Ti faktori su promenljivi, pa je zadatak preduzeća da ih stalno analizira i kontroliše. Marketing okruženje je u stalnom previranju, stvarajući nove mogućnosti s jedne, odnosno nove opasnosti s druge strane.

ISBN: 978-99955-26-25-2
Ključne reči: okruženje, marketing, zagađenje, tehnologija, priroda
Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
  author  = {M. Miljković, S. Alčaković and N. Perović}, 
  title   = {Preduzeće i njegovo okruženje sa posebnim osvrtom na prirodno okruženje},
  journal = {Naučni skup Sinergija 2011},
  year    = 2012,
  pages   = {437-443}}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Milorad Miljković
A1 Slavko Alčaković
A1 Nataša Perović
T1 Preduzeće i njegovo okruženje sa posebnim osvrtom na prirodno okruženje
AD Univerzitet Sinergija, Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
YR 2012
Unapred formatirani prikaz citata
M. Miljković, S. Alčaković and N. Perović, Preduzeće i njegovo okruženje sa posebnim osvrtom na prirodno okruženje, Univerzitet Sinergija, 2012