Uloga lokalnih zajednica u poboljšanju sistema energetske efikasnosti

Izdanje: Naučni skup Sinergija 2011

Oblast: Sinergija - X naučni skup

Stranice: 59-69

Apstrakt:
Energija je uslov opstanka čovječanstva. Ona pokreće sve, održava život. U novim okolnostima, kad se ubrzano smanjuju rezerve fosilnih goriva od kojih je čovječanstvo zavisilo zadnjih dvjesta godina, otvaraju se pitanja racionalne potrošnje energije ali i traganje za novim izvorima energije. Korišćenje obnovljivih izvora energije je još uvijek skupa investicija za mnoge zemlje, tako da je energetska zavisnost, posebno u Evropi koja troši velike količine energije, postala aktuelna pojava. Zbog svega navedenog, zadnjih dvadesetak godina intezivno se govori o energetskoj efikasnosti. Tvorci ovog koncepta su dobro uočili da se na nivou lokalnih zajednica proizvodi i troši većina energije, tako da je logično da tu treba postaviti temelje energetske efikasnosti. Ovaj rad je upravo posvećen pitanju energetske efikasnosti u lokalnim zajednicama. Pošlo se od ideja koje je pokrenula Evropska unija,a zasniva se na sporazumu gradova u pogledu efikasnog raspolaganja energijom.

ISBN: 978-99955-26-25-2
Ključne reči: energija, lokalna zajednica, energetska efikasnost, izvori energije, obnovljivi izvori energije
Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
  author  = {V. Simeunović, M. Lukić and B. Stojanović}, 
  title   = {Uloga lokalnih zajednica u poboljšanju sistema energetske efikasnosti},
  journal = {Naučni skup Sinergija 2011},
  year    = 2012,
  pages   = {59-69}}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Vlado Simeunović
A1 Milan Lukić
A1 Bosiljka Stojanović
T1 Uloga lokalnih zajednica u poboljšanju sistema energetske efikasnosti
AD Univerzitet Sinergija, Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
YR 2012
Unapred formatirani prikaz citata
V. Simeunović, M. Lukić and B. Stojanović, Uloga lokalnih zajednica u poboljšanju sistema energetske efikasnosti, Univerzitet Sinergija, 2012