Zaštita na radu i njen odnos prema životnoj sredini

Izdanje: Naučni skup Sinergija 2011

Oblast: Sinergija - X naučni skup

Stranice: 368-373

Apstrakt:
U radu je obrađen pojam zaštite na radu i bezbjednosti na radu i njihov uticaj na životnu sredinu. Ukazano je na određene pravno-teorijske razlike u definisanju pojedinih pojmova. Zaštita na radu tj. njeni dijelovi predstavljaju dio zaštite zivotne sredine. Istaknuta je nužna veza između kvaliteta zaštite radnika na radnom mjestu i mogući uticaj tih mjera na radno okružennje i životnu sredinu. Na značaj žaštite na radu ukazuje i veoma obimna normativna djelatnost Međunarodne organizacije rada u ovoj oblasti, kao i veliki broj komunitarnih izvora prava Evropske unije.

ISBN: 978-99955-26-25-2
Ključne reči: zaštita na radu, uslovi rada, životna sredina, bezbjednost radnika, radno mjesto
Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
  author  = {M. Janković}, 
  title   = {Zaštita na radu i njen odnos prema životnoj sredini},
  journal = {Naučni skup Sinergija 2011},
  year    = 2012,
  pages   = {368-373}}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Milorad Janković
T1 Zaštita na radu i njen odnos prema životnoj sredini
AD Univerzitet Sinergija, Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
YR 2012
Unapred formatirani prikaz citata
M. Janković, Zaštita na radu i njen odnos prema životnoj sredini, Univerzitet Sinergija, 2012