Uticaj mentalne zagađenosti na životnu sredinu

Izdanje: Naučni skup Sinergija 2011

Oblast: Sinergija - X naučni skup

Stranice: 346-353

Apstrakt:
Ekološke sposobnosti koje su nam potrebne da bi danas opstali, moraju biti kolektivna ekološka inteligencija, koju usvajamo i savladavamo kao vrsta i koja je raspoređeno prisutna na Planeti. Samo kolektivna ekološka inteligencija može biti pokretač ostvarenja i primene egzistencijalnih ljudskih prava, a jer primenu neće svoditi na običan automatizam, niti je transformisati u pretorsku praksu.

ISBN: 978-99955-26-25-2
Ključne reči: kolektivna ekološka inteligencija, prirodno pravo
Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
  author  = {V. Dabetić Trogrlić}, 
  title   = {Uticaj mentalne zagađenosti na životnu sredinu},
  journal = {Naučni skup Sinergija 2011},
  year    = 2012,
  pages   = {346-353}}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Vesna Dabetić Trogrlić
T1 Uticaj mentalne zagađenosti na životnu sredinu
AD Univerzitet Sinergija, Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
YR 2012
Unapred formatirani prikaz citata
V. Dabetić Trogrlić, Uticaj mentalne zagađenosti na životnu sredinu, Univerzitet Sinergija, 2012