Problem ekološkog kriminala i unapređenje sistema krivičnopravne zaštite životne sredine u Republici Srbiji

Izdanje: Naučni skup Sinergija 2011

Oblast: Sinergija - X naučni skup

Stranice: 310-317

Apstrakt:
: Ističući značaj problema ekološkog kriminala koji poslednjih godina poprima epidemijske razmere u svetu i kod nas, autori ovog rada daju kraći prikaz suštinskih karatkteristika ovog oblika štetnog delovanja na naše prirodno okruženje, ali i osvrt na evidenciju o stanju i njegovom kretanju na teritoriji Srbije. Kako suočavanje sa ovom ozbiljnom društvenom pojavom iziskuje ogromne napore, u radu je sagledan doprinos nadgradnje i poboljšanja sistema krivičnopravne zaštite životne sredine kod nas, proširenja „nadležnosti“ krivičnog prava u ovoj oblasti, ali i uvođenja instituta krivične odgovornosti pravnih lica koji su najčešće i počinioci najvećih ekoloških katastrofa.

ISBN: 978-99955-26-25-2
Ključne reči: ekološki kriminal, odgovornost pravnih lica, Srbija
Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
  author  = {Z. Vig and T. Gajinov}, 
  title   = {Problem ekološkog kriminala i unapređenje sistema krivičnopravne zaštite životne sredine u Republici Srbiji},
  journal = {Naučni skup Sinergija 2011},
  year    = 2012,
  pages   = {310-317}}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Zoltan Vig
A1 Tamara Gajinov
T1 Problem ekološkog kriminala i unapređenje sistema krivičnopravne zaštite životne sredine u Republici Srbiji
AD Univerzitet Sinergija, Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
YR 2012
Unapred formatirani prikaz citata
Z. Vig and T. Gajinov, Problem ekološkog kriminala i unapređenje sistema krivičnopravne zaštite životne sredine u Republici Srbiji, Univerzitet Sinergija, 2012